Výklad karet je zacílen na odhalení témat, které mohou vést k růstu a rozvoji vztahu, stejně jako na potenciální překážky či výzvy, které mohou způsobit vstup negací do vztahu. Tento výklad je vhodný u složitějších vztahů, mileneckých vztahů a vztahů, kdy tam cítíte dlouhodobé zátěže, protože vám rozkryje hlubší pozadí, ale i vývoj pouta. Výklad je zpracováván z velké tabule a je náročný na vypracování.

 • Odhalení základní energie nebo problému: Výklad ukazuje, jakou energií nebo problémy se vztah v budoucnu bude potýkat.
 • Karmické spojení – je-li mezi vámi karmický dluh a odkud pramení
 • Co si do vztahu vzájemně přinášíte, co, kdo chce od vztahu
 • Silné stránky vztahu:
  • Odhalení společných cílů a vzájemného porozumění.
  • Identifikace očekávání a emocionální podpory.
  • Zdůraznění jiných pozitivních faktorů, které vztah obohacují a podporují jeho růst.
 • Očekávání partnera – jeho city, myšlenky, vstupy
 • Překážky a výzvy:
  • Negativní vlivy na straně obou partnerů
  • Identifikace neshod v prioritách.
  • Poukázání na vnější vlivy, které mohou narušovat harmonii vztahu.
  • Odhalení interních strachů a nejistot, jež brání hlubšímu propojení.
 • Zkoušky vztahu
 • Vývoj vztahu v blízké budoucnosti i té vzdálené

+ odpověd‘ na vaše konkrétní dotazy ke vztahu

Písemný výklad karet – doba dodání od připsání platby na účet – do 10 dnů – 1290,-

Untitled