Otisky duše

Výklad, který se nedívá do budoucna, ale do vás. Výklad zpracovávám kartami Symbolon a tarotem dle jungovských archetypů.

 • Co formovalo vaši minulost? Prozkoumejte vlivy, které utvářely vaše dosavadní kroky.
 • Jaké iluze chováte o svém životě, světě, ve vašem problému? Poznejte, co skutečně ovlivňuje vaše vnímání reality.
 • Co si neuvědomujete a co vás ovládá? Odhalte neviditelné síly působící ve vašem životě a vašem problému.
 • Jaké události ovlivňují vaši současnost?
 • Jaká je duchovní lekce vaší současné situace?
 • Kde je největší potřeba nebo potenciál růstu ve vaší situaci?
 • Jaké ponaučení vás čeká v tomto procesu? Objasníte, které části vašeho já jsou klíčové pro překonání překážek a odblokování vašeho potenciálu
 • aj….
Broskvovy Jednoducha Kolaz Post Na Instagram

Upozorňuji, že tento výklad může být občas i syrovější svými odhaleními a to hlavně z hlediska nepřijetí svých temných částí. Jestliže cítíte, že nejste schopni přijímat kritiku, pravdu a temné stíny, tomuto výkladu se vyhněte.

Tento výklad karet, jak bylo popisováno výše, není určen k předpovídání budoucnosti, ale k proniknutí do vaší duše a pod povrch situace, kterou řešíte. Využívám karty Symbolon a tarot dle jungovských archetypů, které slouží jako katalyzátory pro odhalení často potlačených emocí a ukazují místa, kde jsme se odpojili od svého pravého já a identifikuje spouštěče vašich potíží. Jedinečnost tohoto výkladu spočívá v jeho schopnosti odhalovat nevědomé aspekty naší osobnosti a emoční stavy, které mohou být hluboko skryté.

Výklad pomáhá identifikovat tyto zablokované nebo potlačené emoce a stává se prostředkem k odhalení skrytých pravd o vaší psychice, ale také slouží jako most, který vám pomáhá znovu navázat spojení se ztracenými či opomíjenými částmi vašeho vnitřního světa.

Díky tomu výklad karet nejenže osvětluje cesty, které mohou vést k uzdravení a růstu, ale také ukazuje, jak se můžeme znovu spojit se svým pravým já a jak řešit či neřešit vaše obtíže.

Písemný výklad, do 14 dnů – cca 10 stran, cena 1690,-

Otázky vhodné k výkladu

/tyto otázky jsou jen ukázkou – každý si řešíme své, ale vždy je dobré výklad zamířit tam, kam potřebujete/

 • Jaké aspekty mé osobnosti mi brání v nalezení vhodného partnera? Proč stále nemohu najít toho pravého? Proč se mi zdá, že žádný partner není pro mne dost dobrý? Proč mi stále chodí obdobné typy vztahů s problémovými partnery?
 • Jaké zkušenosti z mé minulosti mě ovlivnily v tom, jak vnímám sebe sama? Co konkrétně mi brání cítit se sebejistě v různých situacích?
 • Jaké opakující se vzorce chování se objevují v mých partnerských vztazích a co mi to říká o mých potřebách a obavách?
 • Která část mě nutí žárlit, když můj partner tráví čas s ostatními? Jaké nejistoty nebo strachy se ve mně objevují v reakci na partnerovo chování? Co mě na partnerově chování nejvíce vyvolává pocit nesmíření nebo frustrace?
 • Proč se mi dosud nedařilo dosáhnout mé cílové váhy? Co mi mé předchozí pokusy o hubnutí říkají o mých vnitřních potřebách a překážkách? Které mé osobnostní rysy nebo zvyky mi brání v hubnutí?
 • Jaké faktory ve mně vyvolávají konflikty s ostatními? Co mi chce mé chování v mezilidských vztazích sdělit?Jaký vnitřní konflikt se projevuje mým chováním vůči ostatním?
 • Jaké jsou hlavní příčiny problémů, které neustále řeším ve své práci? Existují opakující se vzory nebo společné faktory, které vedou k těmto problémům?